27 september 2016

De får kvalitetspriset 2016

Skogsborgsskolans Studio för årskurs 3-6 får bildningsnämndens kvalitetspris 2016 på 10 000 kronor.

Skogsborgsskolans Studio har tre funktioner: Att före och efter skoltid erbjuda läxläsning för årskurs 3-6 samt under skoltid svenska som andraspråksundervisning. 

Bildningsnämndens motivering

"Lärare i svenska som andra språk samt speciallärare bemannar studion, som har tre användningsområden. Personalen möter elever som behöver stöd med hemarbete, den används till undervisning i svenska som andra språk samt erbjuder nyanlända elever extra stöd även i andra ämnen än svenska.

Personalen bemödar sig om att skapa goda rutiner för elevernas lärande samt att visa dem olika lärstilar och tekniker. De hjälper dem att hitta sin egen motivation som drivkraft och att få tillit till sin egen förmåga. Redan efter sex månader har studion blivit en etablerad knutpunkt på skolan och erbjuder en social trygghet för de barn som behöver det mest. Den kunskapsmässiga utvecklingen har varit mycket god och många elever har haft en stark kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar.

Planer finns nu på att inrätta motsvarande studio för år 1 till 3.

En utmaning är att kunna kommunicera med de nyanlända barnens föräldrar. Därför vill personalen använda prispengarna till att utveckla verksamheten genom att få råd med  extra tolkstöd samt för diverse kringmateriel, såsom hörlurar, med mera."

Stort grattis! 

Vad innebär kvalitetspriset? 

Bildningsnämndens kvalitetspris delas ut varje år till ett arbetslag eller personal som är särskilt framgångsrika i sitt arbete med att nå god måluppfyllelse i verksamheten enligt de statliga och kommunala styrdokumenten. 

Nominering till bildningsnämndens kvalitetspris görs senast den 1 juli varje år. 

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*