16 augusti 2016

Dags för skolstart

En penna ligger på ett kollegieblogg. Foto: Hanna Maxstad

Efter ett långt sommarlov är höstterminen nu igång i Katrineholms skolor. Här hjälper vi dig att få svar på frågor kring de vanligaste ämnena. 

Skolstart och läsårstider

När startar höstterminen?

22 augusti 2016:

Grundskolor samt årskurs 1 på gymnasieskolorna och samtliga årskurser på grundsärskolan börjar. 

24 augusti 2016:

Årskurs 2 och 3 på gymnasieskolan börjar. Observera att gymnasiesärskolans alla årskurser börjar den 22 augusti.

Höstterminen 2016 pågår till och med den 20 januari 2017.
Se läsårstider, med lovdagar, för Katrineholms skolor. 

Lärknuten

Logga in på Lärknuten genom att gå in på www.larknuten.se 

Matsedel

Förskola, grundskola och gymnasieskola har olika matsedlar. 

Matsedel för förskolorna.

Matsedel för grundskolorna

Matsedel för gymnasieskolorna

Sjukanmälan

Sjukanmälan av elev kan du som vårdandshavare smidigt göra direkt på www.larknuten.se eller i mobilapplikationen Ping Pong Mobile under ikonen "Mina barn".

Ladda ner appen Ping Pong Mobile för Android

Ladda ner appen Ping Pong Mobile för iPhone/iPad

Skolskjuts/busskort

För elever som uppfyller bestämda kriterier kan elev ha rätt till skolskjuts. Kraven kan skilja beroende på om det gäller grund- eller gymnasieskola. 

Skolskjuts för grundskolan 

Skolskjuts för gymnasieskolan

Övriga frågor

Kontakta respektive skola eller bildningsförvaltningens reception för svar på frågor som rör andra ämnen än de ovanstående. 

Bildningsförvaltningens reception nås på telefonnummer 0150-572 70 eller på bildningsforvaltningen@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*