24 april 2016

Byggnytt: Förskolor och skolor

Det händer mycket i Katrineholms förskolor och skolor just nu. Under de senaste åren har vi haft en stor ökning av antalet barn och ungdomar i våra kommunala verksamheter. För att möta behovet planerar Katrineholms kommun just nu för nya förskolor och skolor – flera förskolor är till och med redan klara.

Att bygga ut förskole- och skolverksamheten kräver långsiktighet och därför har bildningsförvaltningen gjort en utredning/förstudie för lokaler till förskolor och skolor på både kort och lång sikt.

Här är en sammanfattning av de ändringar som bildningsförvaltningen har föreslagit i utredningarna/förstudierna. Några är redan påbörjade, vissa projekt är avslutade och några planeras inför framtiden.

Redan klart och/eller pågående byggnation:

 • Ny förskola i södra Katrineholm: Karossen. Tre avdelningar klara januari 2015. Två avdelningar till är planerade. Läs mer här.   
 • Utbyggnad av Skogsborgsskolan med bland annat två klassrum. Klart januari 2016.
 • Utbyggnad av Näverstugans förskola med tre nya avdelningar. Klart januari 2016.
 • Förskolan Guldregnet öppnade år 2013 och byggdes ut med två nya avdelningar år 2014 samt en ny avdelning under 2015. I augusti 2016 öppnar den sjunde avdelningen. 
 • Ny förskola i Sandbäcksområdet: Berguven. Klart sista kvartalet 2016.
 • Ny förskola i Forssjö. Klart sista kvartalet 2016.

Beslutat i bildningsnämnden, 22 mars 2016:

 • De tre högstadieskolorna med Nyhemsskolan 7-9, Tallåsskolan och Södra skolan slås samman till två nya enheter i centrum. De nya enheterna får namnen Järvenskolan 1 (nuvarande Södra skolan) och Järvenskolan 2 (nuvarande Tallåsskolan). Läs mer här.
 • Nyhemsskolan blir en renodlad F-6-skola. Nyhems förskoleklasser flyttas från ”Lilla Nyhem” till skolans huvudområde. Läs mer här.
 • Katrineholms högstadieskolor tar över Erlaskolans nuvarande lokaler. Läs mer här.

Förslag

På kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2016 väntas politikerna att ta ställning till två förslag ur bildningsförvaltningens utredning/förstudie.

 • Förslag om att ge KFAB i uppdrag att lämna kostnadsförslag för ny högstadieskola på Järvenområdet. Läs mer här.
 • Förslag om att ge KFAB i uppdrag att utreda placering av samt lämna kostnadsförslag för ny F-6-skola på norr, med matsal och gymnastiksal. Skolan ska ha plats för 500 elever. Bildningsförvaltningen har tidigare presenterat två olika förslag: antingen en tillbyggnad av Västra skolan eller en helt ny skola framför nuvarande Östra skolan.

I de utredningar/förstudier som bildningsförvaltningen har gjort ingår ytterligare några förslag. Dessa finns inte med på dagordningen för kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2016:

 • Bygga om före detta Nävertorpsskolan (”Lilla Nyhem”) till förskola. Beslut i frågan tas av bildningsnämnden/-förvaltningen under våren 2016.
 • Planerad förskolebyggnad på Skogsborgsområdet ändras till skollokal. Byggnaden är planeradför att utan större åtgärder kunna ändras mellan förskole- och skolverksamhet. Beslut i frågan tas av bildningsnämnden/-förvaltningen under våren 2016.
 • KomTek föreslås flytta till antingen KTC eller den nybyggda skolan på Järvenområdet.
 • Sandbäcksskolans kapacitet kan behöva utökas. En vidare utredning behöver ske. En möjlig lösning kan vara att Sandbäcksskolan tar över Ellwynska skolans nuvarande lokaler ifall förslaget om en samlad gymnasieskola blir verklighet.
 • Kulturskolan föreslås flytta till en ny högstadieskola på Järvenområdet. En alternativ lösning kan vara att Kulturskolan tar över Ellwynska skolans nuvarande lokaler ifall förslaget om en samlad gymnasieskola blir verklighet.
 • På längre sikt finns förslag om samla alla Katrineholms gymnasieprogram på ett ställe vid Duveholmsgymnasiets och KTC:s nuvarande lokaler. Förslaget om en samlad gymnasieverksamhet i Katrineholm kallas ”Campus Backa”.
 • På längre sikt finns förslag om en utbyggnad av Backa förskola.

Kontakta rektor/enhetschef om du har frågor, alternativt skicka ett mejl till bildningsforvaltningen@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*