5 november 2013

Bra resultat för Katrineholm i Öppna jämförelser-gymnasieskola

Årets Öppna jämförelser - gymnasieskola visar bra resultat inom många områden. När det gäller betygsnivån och andelen elever som fullföljt utbildningen inom tre år, återfinns Katrineholm i den absoluta toppen.  Fler elever blir behöriga till högre studier och fler får jobb efter gymnasiet.

- Det är glädjande att våra gymnasieskolor fortsätter att förbättra resultaten ytterligare. Att ha ett brett gymnasieutbud med bra kvalité ger ungdomarna en viktig grund för kommande arbetsliv. Det är också avgörande för hur Katrineholm ska fortsätta att utvecklas som ort. Det säger bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg i en kommentar.

Sammanfattning av rapporten

Betygsnivå

Årets Öppna jämförelser - gymnasieskola visar att Katrineholm placerar sig bland de 25 procent kommuner som har bäst värden när det gäller betygsnivån. Där hamnar Katrineholm på plats 40 bland alla Sveriges kommuner. Jämfört med sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg hamnar kommunen på andra plats. I SKL:s rapport lyfts Katrineholm fram som en av de tre kommuner som förbättrat betygsresultaten under tre år i följd. Skillnaden i betygspoäng mellan kvinnor och män har minskat i årets undersökning.

Fler elever fullföljer utbildningen

Årets undersökning visar att andelen elever som fullföljt utbildningen inom tre år har ökat. Även där hamnar kommunen i topp med placeringen 20 bland landets alla kommuner Det ger en förstaplacering bland sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg. Även andelen som fullföljer sin utbildning inom fyra år har ökat.

Fler blir behöriga till högre studier

Andelen elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola har ökat. En markant ökning av antalet elever som når behörighet inom tre år placerar Katrineholms gymnasieskolor i undersökningens toppskikt på plats 15 bland landets kommuner. Det ger en förstaplacering bland sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg.

Fler etablerar sig på arbetsmarknaden, färre går direkt vidare till högre studier

Undersökningen visar också att fler etablerar sig på arbetsmarknaden medan färre elever går direkt till högre studier. Två år efter gymnasiestudierna studerar eller arbetar en stor del av de tidigare eleverna och här har en ökning skett. Det ger en andraplacering bland sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg.

Kostnader

I jämförelse med sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg har Katrineholm en av de lägsta kostnaderna med en fjärdeplacering i listan över kostnader.

Analys av resultaten

Årets kvalitetsredovisning kommer att ge en djupare analys av resultaten.

Läs mer

Läs mer om Öppna jämförelser och ladda ner den lokala sammanställningen i sin helhet via länkarna i högermenyn.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*