21 januari 2015

Bra betyg för skolor i Katrineholm

Från vänster: Cassandra Pieslinger, Senna Egeland, Katarina Nyberg Norgren och Jovva Spik på Påfågelns förskola.
Från vänster: Cassandra Pieslinger, Senna Egeland, Katarina Nyberg Norgren och Jovva Spik på Påfågelns förskola.

Nävertorp grundsärskola och Påfågelns förskola har certifierats enligt kvalitetssäkringsverktyget Qualis.
Det är nu tre verksamheter i Katrineholm som når upp till de högt ställda målen.
- Det känns himla roligt, säger Yvonne Walderfors, förskolechef på Påfågelns förskola.

För att säkerställa hög kvalitet i respektive verksamhet arbetar samtliga kommunala skolor och förskolor i Katrineholm med kvalitetssäkringsverktyget Qualis. Arbetet inleddes 2010 och när den första granskningen/kontrollen nu har gjorts på grundsärskolan och Påfågelns förskola står det klart att båda har blivit Qualis-certifierade, vilket är ett kvitto på god kvalitet i verksamheten.

Grundsärskolan fick 84 poäng av 126 möjliga och nådde därmed upp till kraven för att certifieras med stor marginal.
- Det är kunnig och skicklig personal som sätter elevens lärande i centrum. Det betonas att vi har en bra pedagogisk verksamhet. Det är jättebra, säger Eva Landelius, rektor på grundsärskolan.

"Mycket pedagogisk miljö"

Minimikravet för att få utmärkelsen är 60 poäng och minst ’steg tre’ på samtliga kvalitetsområden.

Utdrag från granskningen av grundsärskolan:
”En jämn och god kvalitet kännetecknar skolans samtliga kvalitetsområden. Det finns en utbredd pedagogisk medvetenhet i lärargruppen”.
”Nävertorp grundsärskola har med sin insiktsfulla ledning, sin engagerade personal och sina positiva elever utvecklat en mycket god pedagogisk miljö.”

"Oerhört roligt"

Även Påfågelns förskola, i Sandbäcksområdet, blev certifierad med totalt 60 poäng i granskningen.
- Det känns himla roligt. Att vi har fått det här bekräftar att vi har en bra grundkvalitet i vår verksamhet. Utifrån den kan vi nu jobba vidare och utveckla verksamheten ännu mera så att vi når ännu bättre kvalitet. Det är också oerhört roligt att pedagogerna får respons för sitt viktiga jobb, säger Yvonne Walderfors, förskolchef på Påfågelns förskola.
Qualis-rapporten är omfattande och visar resultatet av granskningen som gjorts av externa utvärderare. I rapporten framhäver granskarna verksamhetens styrkor och förbättringsområden. På så vis får verksamheten ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete.

Sedan i höstas är också Duveholms gymnasiesärskola Qualis-certifierad. I undersökningen fick gymnasiesärskolan 88 poäng av 126 möjliga.
- Det är bra att vi kan vara stolta över våra särskolor och att vi ger våra elever den pedagogiska verksamheten som vi ska göra, säger Eva Landelius på grundsärskolan.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*