3 oktober 2016

Blandat resultat på ny skolrankning

Både upp och ner. Så kan man sammanfatta Katrineholms kommuns resultat på Lärarförbundets nya rankningslista.

För bara ett par veckor sedan presenterade Lärarnas riksförbund sin rankninglista över Sveriges bästa skolkommuner. Katrineholms kommun tog ett stort kliv fram och klättrade sammanlagt 115 placeringar. Läs mer om Lärarnas riksförbunds rankningslista

Nu har Lärarförbundet presenterat sin motsvarighet. Katrineholms kommun, med fristående verksamheter inkluderade, har tappat tio placeringar på den totala rankningslistan där Sveriges skolkommuner jämförs. Årets placering på Lärarförbundets rankning är 279.

- Man kan förundras över att Katrineholm är årets raket i Lärarnas riksförbunds rankning men tappar i Lärarförbundets motsvarighet. Huvudsaken för oss är att vi fokuserar på att ge varje barn och elev möjlighet att utvecklas och nå bra resultat samt att vara en bra arbetsgivare för vår personal, säger Helene Björkqvist, förvaltningschef på bildningsförvaltningen.

Bättre placering gällande skolresultat

Katrineholms kommun når en bättre placering än i fjol gällande bland annat meritvärde i årskurs 9 (från 258 till 221) och andel godkända betyg i alla ämnen i årskurs 9 (från 272 till 228).

- Det är positivt att vi har förbättrat oss när det gäller elevernas resultat och meritvärden. Här ser vi att vi är på rätt väg och det gäller nu att hålla i vårt grundarbete och förbättra oss ytterligare, säger Helene Björkqvist, förvaltningschef på bildningsförvaltningen.

Arbeta förebyggande

Katrineholms kommun tappar placeringar på rankningslistan gällande bland annat lärartäthet (från 177 till 206), andel elever som fullföljde sin gymnasieutbildning inom fyra år (från 53 till 112) och högskolebehörighet (från 186 till 212).

-En av de saker som är bekymrande är att vi ser en ökad andel sjukskrivningar. Det här är ett område som vi känner till och har inlett ett arbete kring. Här behöver vi stärka upp både vårt förebyggande arbete och vara mer aktiva som arbetsgivare under sjukskrivningstiden, säger Helene Björkqvist.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Helene Björkqvist på helene.bjorkqvist@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*