18 september 2013

Nu är pristagarna klara!

Grattis till kvalitetspriset, önskar vi arbetslag F-6 vid Sköldinge skola och Duveholmsgymnasiets lärararbetslag i historia!

Bildningsnämnden beslutade i går att de båda arbetslagen får dela kvalitetspriset på 10 000 kronor. Prispengarna ska användas till fortsatt arbete för att förbättra måluppfyllelsen. Priset delas ut vid sammanträdet i november.

Bildningsnämndens motiveringar

Sköldinge skolas arbetslag F-6 tilldelas 2013 års kvalitetspris för att, med stöd av elevhälsans pedagoger, markant ha höjt elevernas grundläggande läsförmåga, genom ett systematiskt utvecklingsarbete, baserat på tillgänglig forskning.

Duveholmsgymnasiets lärararbetslag i historia tilldelas 2013 års kvalitetspris för sitt medvetna utvecklingsarbete med så kallade Learning studies. Genom samarbete och systematiska observationer av undervisningseffekter har man framgångsrikt lyckats förbättra elevernas studieresultat och på så sätt bidragit till ungdomars utveckling och elevers ökade måluppfyllelse. Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete med forskare från Högskolan Dalarna.

Texten Din Blomstertid med gul färg och blommor

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*