22 mars 2016

Beslut om förändringar i Katrineholms skolor

För några veckor sedan presenterade bildningsförvaltningen ett förslag på förändringar i Katrineholms skolors verksamhet.

Idag har bildningsnämnden beslutat att genomföra förändringarna från och med höstterminen 2016.

Sammanfattning av beslutet:

  • De tre kommunala högstadieskolorna, Nyhemsskolan, Tallåsskolan och Södra skolan, slås samman till två nya högstadieenheter i centrala Katrineholm. Alla profiler i de kommunala högstadieskolorna kommer att finnas kvar. Eleverna i nuvarande årskurs 7-8 på Nyhemsskolan kommer att få behålla sina klassammansättningar. De elever som har sökt till årskurs 7 inför höstterminen får mer information inom kort.
  • Nyhemsskolan blir en renodlad F-6-skola. Nyhemsskolans förskoleklasser flyttas från Stora Malmsvägen 5, även kallat ”Lilla Nyhem”, till Nyhemsskolans huvudområde från och med hösten.
  • Katrineholms kommun tar över Erlaskolans lokaler när friskolan avvecklas inför höstterminen.

Läs mer, artikel om förslaget från den 3 mars 2016

Läs förslaget i sin helhet i bildningsnämndens sammanträdeshandlingar

Vi förstår att många känner oro och har funderingar just nu. Förändringarna görs med hänsyn till de behov som finns på både kort och lång sikt i Katrineholms kommun och utgår från den förstudie som bildningsförvaltningen gjorde under 2015. Det är viktigt att vi nu ser till att förändringen och övergången blir bra för barn, ungdomar och personal i våra skolor.

Vi vill tacka er som har bidragit med tankar och synpunkter på till exempel elevråd, personalträffar, områdesråd och via formuläret på katrineholm.se. Synpunkterna har sammanställts och skickats till bildningsnämnden inför beslutet. De kommer också att vara ett underlag för bildningsförvaltningen framöver för att vi ska kunna ta tillvara på de goda idéer som framkommit och minimera risker och oro.

Bildningsförvaltningen återkommer med mer praktisk information så snart som möjligt.

Frågor

Kontakta bildningsförvaltningen på bildningsforvaltningen@katrineholm.se eller telefonnummer 0150-572 70.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*