10 februari 2016

Beslut från Skolinspektionen

Under hösten 2015 har Skolinspektionen genomfört tillsyn av förskolan, förskoleklassen och grundskolan, fritidshemmen, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Katrineholm.

Syftet med en inspektion är att eleverna ska försäkras att utbildningen håller tillräckligt god kvalitet. Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för verksamheten. I beslutsdokumenten redovisas inledningsvis måluppfyllelsen och resultat.

Skolinspektionen godkänner följande områden:

  • Utveckling av utbildningen i förskolan, förskoleklassen och grundskolan, fritidshemmen, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
  • Huvudmannens arbete med att ge förutsättningar för utbildningen inom förskolan, fritidshemmet och grundsärskolan.

Skolinspektionen lyfter fram brister inom följande områden:

  • Studiehandledning på modersmålet inom grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola
  • Rutiner för att anmäla kränkande behandling till huvudmannen inom grundskola, gymnasieskola och grundsärskola
  • Studie- och yrkesvägledning i skolår 1-6

Skolinspektionens tillsyn en del av kvalitetssäkringen

Skolinspektionens tillsyn är ett stöd i det pågående arbetet med att kvalitetssäkra verksamheterna inom Bildningsförvaltningen

- Att bli granskade är ett led i vårt förbättringsarbete, säger förvaltningschef Helene Björkqvist.

- Rapporten visar ju att vi verkligen är på rätt väg, att vi arbetar kontinuerlig och långsiktigt med att utveckla och förbättra utbildningen. Det är ett bevis på det fantastiska arbetet som sker av vår personal. Föreläggandena behöver vi åtgärda och det arbetet har förstås redan påbörjats.

De åtgärder som görs kommer att redovisas till Skolinspektionen senast den 4 maj 2016.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*