29 september 2014

Arbetsmiljöverket satsar på Sveriges grund- och gymnasieskolor

Arbetsmiljöverket inledde under förra året en flerårig satsning på Sveriges grund- och gymnasieskolor. Fram till 2016 ska verket inspektera 30 procent av alla skolor samt alla huvudmän med fem eller fler skolor. Så här säger Arbetsmiljöverket själva om insatsen:

"Fokus på förebyggande arbete
Inspektionerna kommer att anpassas till hur situationen ser ut på plats, men huvudinriktningen är att arbetsgivarna ska få igång eller utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därigenom kan de komma tillrätta med sina specifika brister och även fånga upp de riskområden som vi identifierat: hög arbetsbelastning, hot och våld samt den fysiska arbetsmiljön som buller, ventilation och städning."

För några veckor sedan besökte verket Nyhemsskolan, Valla skola och Ellwynska skolan. Ellwynska skolan klarade sig helt utan någon anmärkning.

De brister som upptäcktes ses nu över och bildningsförvaltningen arbetar med att se hur man på bästa sätt kan säkerställa att skolenheterna har den dokumentation, den kompetens och de rutiner som behövs vad gäller hot och våld, krisstöd, första hjälpen, buller och introduktion vid nyanställning.

Arbetsmiljöverket gör ett uppföljningsbesök i januari 2015.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*