28 juni 2018

Gymnasieantagningen är klar

Vård- och omsorgsprogrammet fortsätter att vara populärt. Och Duveholmsgymnasiets  spetsutbildning lockar elever från andra kommuner.

Totalt har 452 elever antagits till de nationella programmen på Katrineholms gymnasieskolor inför hösten. De program som flest elever har blivit antagna till är Samhällsvetenskapsprogrammet (64 elever), Ekonomiprogrammet (60 elever) och Vård- och omsorgsprogrammet (56 elever). 

En större andel elever har klarat att bli behöriga i år och det, tillsammans med högre meritvärden för årets nior, leder till att lägsta meritvärdet för att komma in på våra utbildningar har ökat för alla nationella program. Det gör även att en lägre andel av eleverna kommer in på sitt första handsval i slutantagningen. Särskilt tydligt syns detta på yrkesprogrammen och på natur- och teknikprogrammen.


Intresset för Vård- och omsorgsprogrammet har ökat i flera år. Inför hösten har programmet för tredje året i rad fyllt alla platser. 

- Det är verkligen roligt. Vård- och omsorgsprogrammet i Katrineholm är unikt i landet med så många sökande år efter år, även om andelen pojkar minskat något i år. Troligtvis Sveriges bästa vård- och omsorgsutbildning, säger Johan Söderberg, ordförande i Bildningsnämnden.


Duveholmsgymnasiets spetsutbildning under estetiska programmet, Animation och visualisering, är inne på tredje året. Prorammet är riksrekryterande vilket innebär att elever från hela Sverige har kunnat söka utbildningen. Sju av de antagna eleverna kommer från andra kommuner än Katrineholm och Vingåker. 

- Det är roligt att Animation och visualisering har lockat så många även tredje året. Att så pass många dessutom är från andra kommuner är självklart ett bevis på att det är en utbildning som inspirerar och ligger helt rätt i tiden, säger Helene Björkqvist, förvaltningschef.

Nytt för i år är att barn- och fritidsprogrammet startar som lärlingsprogram med tio platser.


Inlogg till Dexter

Så ser du ditt antagningsbesked

Du som har sökt till gymnasiet i höst kan nu gå in med ditt inlogg i Dexter och se ditt resultat.

Svara senast 27 juli

Svara via antagningstjänsten Dexter (länk ovan) innan den 27 juli. Vecka 32 påbörjas reservantagningen som sedan pågår till skolstart den 15 augusti.

Antagningsstatistik 2018 

Mer information

För mer information, kontakta bildningsförvaltningen på telefonnummer 0150-568 70 eller maila till bildningsforvaltningen@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Statistik