26 november 2015

Angående branden vid Öster

13:30: Arbetet med att minska rökbildningen har varit framgångsrikt. Röken har stadigt minskat. Räddningstjänsten beräknar att rökbildningen kommer att ha avtagit helt under kvällen. 

Vindriktningen beräknas vara ungefär densamma resten (syd sydvästlig - västlig) av dagen.

11.30: Branden är under kontroll och släckningsarbetet har i det närmaste avslutats. Räddningstjänstens fortsatta arbete handlar om att minska rökbildningen.

Rökens riktning är syd sydväst, mot Logistikcentrum och skogspartierna däromkring. Enligt prognoserna kommer vinde ligga kvar i ungefär den riktningen under resten av dagen.

Allmänheten uppmanas att undvika rökiga platser. 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*