19 mars 2013

Amerikansk forskare besöker Katrineholms skolor

Den 18 mars anlände den amerikanska forskaren Rollin Nordgren till Katrineholms skolor för ett forskningsprojekt om skolreformer. Besöket var en uppföljning av en tidigare studie som genomfördes i Katrineholm 2001.

Under sitt besök i Katrineholms skolor, kommer professor Nordgren bland annat att intervjua personal och elever samt studera samspelet mellan elever och lärare och lärandet i klassrummet. Han vill bland annat se om den senaste skolreformen har lett till ett skolsystem som är mer lika USA's eller inte, där testning av elever är och har varit en viktig del under lång tid.

Grupp personer som sitter runt ett bord och pratar

Bilden: Från vänster bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg, verksamhetschef Jörgen Rüdeberg, bildningsnämndens vice ordförande Bo Sivars, Bengt Sunesson och professor Rollin Nordgren.

Besök på bildningsförvaltningen

Efter sin första dag med intervjuer och klassrumsbesök på Tallåsskolan, var det dags för förvaltningsledning, och politiker att få en pratstund med Rollin Nordgren om hans forskning. Ett par av de rektorer som träffat honom tidigare, fanns också på plats.

Det han tog upp under samtalet som utmärkande för svenska elever och det svenska skolsystemet, var att eleverna får och tar mer ansvar än i USA. De svenska eleverna framstår som mognare och mer självsäkra än amerikanska elever, vilket han anser bero på det svenska skolsystemet, som ger dem mer inflytande över sin utbildning och sitt lärande. I USA däremot, övervakas eleverna hela tiden och man ser dem inte sitta i små grupper och arbeta tillsammans utan lärare, som i Sverige.

Den här gången tycker han också att eleverna är ännu mer öppna än vid hans tidigare besök. De pratar också bättre engelska, tillägger han, vilket kan vara en påverkan från engelskspråkiga media som till exempel YouTube.

Några slutsatser från den här studien kan han dock ännu inte dra, eftersom arbetet nyligen påbörjats.

Erfarenheterna från Sverige och det svenska skolsystemet, kommer professor Nordgren att ta med sig tillbaka till USA och sprida i bokform.

Schema för besöket

Professor Nordgren inleder sitt besök på Tallåsskolan den 18-19 mars och den 20-21 är det Duveholmsgymnasiets tur. Västra skolan får besök den 25-26 mars.

Om Rollin Nordgren

Rollin Nordgren är professor vid National University i La Jolla, Kalifornien. Hans besök i Katrineholm är en uppföljning av den tidigare studien Shared Power, Trust, Student Responsibility and Global Workforce Competence som genomfördes 2001 på Västra skolan, dåvarande Järvenskolorna och Duveholmsgymnasiet. Mer information om Rollin Nordgren finns på National University's webbplats

För den som undrar över det svenskklingande efternamnet Nordgren, är det mycket riktigt svenskt. Rollin Nordgrens förfäder utvandrade till USA i slutet av 1800-talet, och han berättar att några av dem kom från Motala, andra från Göteborg.

Om studien

Så här skriver professor Nordgren om sin studie (översatt från engelska):

Inflytande, tillit och ansvarstagande inom våra skolor kan vara nyckelfaktorer i arbetet med att ge våra barn nödvändig kunskap, nödvändiga färdigheter och förutsättningar inför arbetslivet. De är också nyckelfaktorer för att eleverna ska bli goda medborgare i en öppen demokrati, vilket är ännu viktigare.

Den här undersökningen vänder sig till en tidigareskola, en senareskola och en gymnasieskola där lärare, rektorer och gymnasieelever får svara på en enkät. Lärare, rektorer och gymnasieelever kommer också att intervjuas, för att få en djupare insikt i hur de tre delarna samverkar med varandra i skolans verksamhet. Samspelet mellan lärare och elever samt de olika typerna av lärandesituationer som eleverna deltar i kommer att observeras i klassrummet.

Rapporten kommer förhoppningsvis att hjälpa amerikanska lärare att förstå vikten av dessa tre delar i USA:s skolreform, eftersom USA förlitar sig mycket på standardiserade tester som kan ha en negativ inverkan på lärandet i klassrummet.

Mer information

För mer information, kontakta informatör Carina Andersson, telefon 0150-572 82, e-post carina.andersson@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Forskare möttes av sång