Blankett särskilda skäl

Ansökan om särskilda skäl skickar du tillsammans med den vanliga ansökan till gymnasiet senast den 15 februari aktuellt läsår.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*