Blankett busskort/anslutningsresor

Villkor för busskort

Du som studerar på gymnasieskola inom Sörmlands län och har mer än sex kilometer till skolan kan ansöka om busskort och som är folkbokförd i Katrineholms kommun.

Sista ansökningsdag

Ansökan oss tillhanda senast 20 april inför nytt läsår för blivande 1:or. Eleven ansöker på sitt förstahandsval.

Ansökan oss tillhanda senast 10 maj inför nytt läsår för 2:or och 3:or.

Ansökan skickas eller mailas till:

Bildningsförvaltningen
AnnCharlotte Öhrman
641 80 Katrineholm
E-post: anncharlotte.ohrman@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*