Blankett ansökan lärlingsutbildning

Du skickar ansökan till lärlingsutbildning tillsammans med den vanliga ansökan till gymnasiet senast den 15 februari aktuellt läsår.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*