E-tjänst - inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett stöd till dig som studerar på gymnasiet och behöver bo inackorderad. Stödet gäller kostnader för boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.

Här kan du använda vår e-tjänst för ansökan om inackorderingstillägg. Genom att signera digitalt med e-legitimation skickas din ansökan direkt till skolan för hantering.

E-tjänst för ansökan om inackorderingstillägg

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*