Starta fristående verksamhet

Kommuner har skyldighet att lämna bidrag till enskilda för att starta fristående verksamhet, under förutsättning att verksamheten uppfyller kommunens kvalitetskrav.

Du ansöker hos kommunen om att få starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg. För att ansöka om att starta övrig fristående verksamhet, ansöker du hos Skolinspektionen. 

Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Hos kommunen ansöker du om att få starta fristående förskola eller annan pedagogisk omsorg. Annan pedagogisk omsorg innefattar pedagogisk omsorg (till exempel familjedaghem), öppen förskola, omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds eller öppen fritidsverksamhet.
 

Ansökan

När du ansöker om att starta fristående/enskild verksamhet ska regelverket för verksamheten vara uppfyllt.
 

Vill du ha mer information eller diskutera möjligheterna att ansöka om att få starta fristående/enskild verksamhet, vänd dig till bildningsförvaltningen. 

Ansökningsblankett - bedriva fristående förskola

Ansökningsblankett - bedriva pedagogisk omsorg

Fristående skola och fritidshem

För att starta en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem ansöker du om tillstånd från Skolinspektionen.

Ansök om att starta fristående skola

Den som har godkänts som huvudman, och som alltså fått tillstånd att driva en skola eller utbildning, har rätt till bidrag från elevernas hemkommuner.

Läs mer på Skolinspektionens webbplats

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Skollagen