Programråd

För varje gymnasieprogram i Katrineholms gymnasieskolor finns ett programråd. Programråden består av politiker från bildningsnämnden, rektor, lärare och elever. I bland ingår även branschföreträdare och representanter från högskola/universitet.

Syftet med programråden är att de ska bidra till utvecklingen av de olika gymnasieprogrammen för att kunna erbjuda eleverna en aktuell utbildning som är anpassad till arbetslivets krav.

Programråden skall ha särskilt fokus på det arbetsförlagda lärandet (APL) samt bedömning och utformning av gymnasiearbetet.  

Programrådet är ett rådgivande organ till rektor.

Programrådens uppgift

Programrådens uppgift är bland annat att:

  • diskutera utbildningens kvalitet och innehåll
  • planera det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) – gäller på yrkesprogram
  • diskutera bedömning och utformning av gymnasiearbetet
  • analysera programmets resultat i enkäter och andra utvärderingar
  • analysera betygsstatistik gällande programmet
  • bevaka genusperspektivet.

En utvärdering av arbetet sker årligen och rapporteras till bildningsnämnden.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Riktlinjer för programråd