Vård- och omsorgsprogrammet flyttar till nya lokaler

Nu tar vi det första steget mot vårt nya campus. Från och med höstterminen 2017 flyttar Vård- och omsorgsprogrammet till KTC:s och Duveholmsgymnasiets lokaler. 

Under hösten 2016 gjordes en utredning för att se över möjligheterna att flytta Vård- och omsorgsprogrammet till lokalerna vid Duveholmsgymnasiet och KTC. Utredningen visade bland annat att det finns lediga lokaler för att möjliggöra en flytt av Vård- och omsorgsprogrammet. Vissa anpassningar av lokalerna kommer att behöva göras, bland annat för metodrum och undervisningssalar som är specifika för programmet. I utredningen har arbetsgruppen också utrett för- och nackdelar med en flytt, hur ledningsorganisationen skulle kunna se ut samt gjort kostnadsberäkningar.

KTC:s nuvarande rektorer, David Rytter och Mikael Örning, kommer även fortsättningsvis att vara rektorer för KTC. David Rytter kommer att ha det specifika programansvaret för Vård- och omsorgsprogrammet.

Under vintern ska bildningsförvaltningen och representanter från de olika gymnasieskolorna och deras intresseorganisationer utreda hur man på bästa sätt bevarar Ellwynska skolans välkända varumärke samt certifieringen för KatrineholmsVård- och omsorgscollege.

Flytten av Vård- och omsorgsprogrammet är det första steget i processen att samla Katrineholms gymnasieskolor på ett ställe. Genom att samla gymnasieprogrammen vill bildningsförvaltningen bland annat skapa förutsättningar för att behålla det breda programutbudet i Katrineholm samt skapa ökade möjligheter till samarbete mellan personal och elever på de olika programmen.

Kontaktpersoner

Helene Björkqvist, förvaltningschef
Telefon: 0150-572 64
E-post: helene.bjorkqvist@katrineholm.se

David Rytter, rektor KTC
Telefon: 0150-574 31
E-post: david.rytter@katrineholm.se
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*