Duveholms gymnasiesärskola

Duveholmsgymnasiet, foto: Carina AnderssonGymnasiesärskolan vill ge varje elev goda kunskaper och färdigheter. Skolan förbereder eleverna för livet som vuxna där arbete eller sysselsättning, boende och fritid ingår.

Duveholms gymnasiesärskola finns i Duveholmsgymnasiets lokaler. Vi erbjuder följande program:

 • Administration, handel och varuhantering
 • Estetiska verksamheter
 • Fastighets, anläggning och byggnation
 • Individuella programmen

Duveholms gymnasiesärskola en av få i Sverige att Qualis-certifieras

Sedan 2010 har Duveholms gymnasiesärskola arbetat med Qualis tillsammans med övriga kommunala verksamheter i Katrineholms kommun. Skolan når 88 poäng av 126 möjliga.

Rektor Catharina Lundqvist: "Att få bli granskad som gymnasiesärskola kändes väldigt bra. Jag tycker nämligen att alla erbjudanden till elever i behov av stöd ska hålla en extra hög kvalitet. Det är sällan vi har möjlighet att jämföra våra resultat med andra skolor."

Ur granskningsrapporten:

 • Gott systematiskt kvalitetsarbete med fokus på elevernas behov och förutsättningar.
 • Trivsel och arbetsglädje finns hos såväl elever som personal.
 • Förhållandet mellan elever och personal kännetecknas av respekt och förtroende.
 • Aktivt arbete med att forma utbildningen så att eleverna utvecklas så långt som möjligt.
 • Noggrann uppföljning av elevernas kunskapsutveckling.
 • Skolledningen är engagerad, utvecklingsinriktad, öppen och tillgänglig.
 • I ledarskapet är dialog och kommunikation grundstenar.
 • I klassrummet anpassas ledarskapet efter elevgrupp.

Kontakt

Telefon

Personalrum: 0150-574 89
Reception: 0150-574 30

E-post

duveholmsgymnasiesarskola@katrineholm.se

Besöksadress

Västgötagatan 31
641 80 Katrineholm

Skolans webbplats

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*