GY 2011-nya gymnasieskolan

Logotypen gy 2011 från SkolverketHösten 2011 startade en ny gymnasieskola. Syftet är bland annat att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för yrkeslivet eller vidare utbildning. Här kan du läsa om de viktigaste förändringarna.

Högskoleförberedande program

Mål för högskoleförberedande program

Målet på högskoleförberedande program är att du minst ska uppnå grundläggande behörighet för högskolestudier.

Högskoleförberedande examen

Efter en fullständig utbildning i den nya gymnasieskolan på ett högskoleförberedande program får du en högskoleförberedande examen.

För högskoleförberedande examen ska eleven ha 2500 poäng varav 2250 godkända. Eleven ska också vara godkänd i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Yrkesprogram

Mål för yrkesprogram

Målet på yrkesprogram är att du ska vara anställningsbar när du fått ut din examen. Men även på ett yrkesprogram kan du läsa in högskolebehörighet genom att välja kurser som krävs.

Yrkesexamen

En fullständig utbildning på ett yrkesprogram ger dig en yrkesexamen.

För yrkesexamen ska du ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Du ska också ha godkänt i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 1 och Matematik 1. Ett krav är också att du har godkänt i vissa karaktärsämneskurser och ett godkänt gymnasiearbete. Även den som gått en lärlingsutbildning kan uppnå en yrkesexamen.

Gymnasiegemensamma ämnen (tidigare kärnämnen)

De gymnasiegemensamma ämnena är ämnen som finns på alla program. Hur mycket man läser av de olika ämnena varierar mellan programmen. 

De gymnasiegemensamma ämnena är:

  • svenska/svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • idrott och hälsa
  • historia, samhällskunskap
  • religionskunskap och
  • naturkunskap.

En ny betygsskala

Den nya betygsskalan införs höstterminen 2011. Den nuvarande betygsstegen G, VG och MVG ersätts då av betygsstegen A, B, C, D, E och F. Betygsstegen A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat

Betyg ges inte om en elev har haft stor frånvaro och det därmed inte går att bedöma om eleven har nått upp till de kunskapsmål som minst ska ha uppnåtts.

Nya behörighetskrav

Kraven för att komma in på gymnasieskolan förändras. För samtliga nationella program ska eleven ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Behörighetskrav för högskoleförberedande program

För de högskoleförberedande programmen måste du dessutom ha godkänt i ytterligare nio ämnen, totalt tolv ämnen.

  • För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.
  • För det naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.
  • För estetiska programmet gäller nio valfria ämnen utöver svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Antagningsprov kan användas.

Behörighetskrav för yrkesprogrammen

För yrkesprogrammen måste du ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga i åtta ämnen totalt.

Lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning blir ett alternativ inom yrkesprogrammen. Du genomför som lärling minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning och kan börja första, andra eller tredje läsåret.

Idrottsalternativ

För dig som är intresserad av idrottsutbildning i fotboll, bandy, ishockey och basket finns möjlighet att inom ramen för individuellt val läsa kurserna Idrott och hälsa 1 – specialisering 100 poäng och Idrott och hälsa 2 – specialisering 100 poäng.

Introduktionsprogram ersätter det individuella programmet

Fem olika introduktionsprogram ska ge elever som inte uppnått behörighet till nationellt program nya möjligheter. Dessa är:

Preparandutbildning

Preparandutbildningen ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig.

Programinriktat individuellt val

Det programinriktade individuella valet är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen anordnas alltid för en grupp elever, är sökbart och står öppen för elever som saknar behörighet till ett yrkesprogram. För att antas ska eleven ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionen vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Det individuella alternativet förbereder elever till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till elever som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ är inte sökbart.

Språkintroduktion

Språkintroduktionen ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*