Blankett - Ansökan om skolskjuts till friskola

Elever som valt att gå i fristående skola kan beviljas skolskjuts om det inte kostar kommunen något extra.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*