E-tjänst - Modersmålsundervisnng

I Katrineholms skolors e-tjänst kan du ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn.

E-tjänst för ansökan om modersmålsundervisning

Blankett: Ansökan om modersmålsundervisning

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*