Val till förskoleklass

Mellan 22 januari och 11 februari är det dags att söka skola för dig som har ett barn som ska börja i förskoleklass till hösten. Från hösten 2018 är det skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år. 

Så här går ansökan till

Ansökan görs i en e-tjänst som är öppen mellan 22 januari och 11 februari 2018. Ett brev med inbjudan till skolval skickas hem till alla vårdnadshavare som har barn som ska börja i förskoleklass till hösten. Brevet skickas under vecka 2 och innehåller all information om hur ansökan går till. Brevet skickas till elever som är folkbokförda i Katrineholms kommun.

Så här väljer du skola 

  • Den 22 januari öppnas e-tjänsten skolval.
  • Logga in med e-legitimation.
  • Kontakta din bank eller Telia om du inte har e-legitimation, eller om du har frågor om e-legitimation.
  • Om ditt barn har två vårdnadshavare måste även den andra vårdnadshavaren logga in och godkänna ansökan.

Ansökan om fritidshem

I e-tjänsten talar du även om ifall du vill ha en fritidshemsplats till ditt barn. Läs mer om fritidshemmen i Katrineholms kommun här.

Om du inte är folkbokförd i kommunen

Elever som inte är folkbokförda i kommunen kontaktar mottagande skolas rektor. Ansökan görs därefter i e-tjänst för ansökan om skolgång.

Besked om placering

  • Vecka 11 skickas ett brev med information om vilken skola ditt barn fått plats på.   
  • I början av maj skickas ett brev med information om vilken klass ditt barn blivit placerad i.

Om du inte valt skola

Om du inte väljer någon skola placeras ditt barn utifrån upptagningsområde.

Skolskjuts

Elever inom grundskola och förskoleklass som har rätt till skolskjuts enligt tillämpningsreglerna får skjuts till och från skolan. Läs mer om reglerna för skolskjuts här.

Prioritering

Om en skola inte har plats för samtliga elever som önskat gå där måste kommunens egna tillämpningsregler träda in. I nedanstående ordning prioriteras då eleverna.

  • Elever i behov av särskilt stöd, efter individuell prövning
  • Syskonförtur
  • Boende inom upptagningsområdet
  • Relativ närhet

Relativ närhet

Om en skola inte har plats för alla elever som önskat den görs ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet används för att det ska vara möjligt för alla elever att få en skola nära hemmet. Om två elever önskat samma skola och bara en av eleverna får plats så är det eleven som har det längsta relativa avståndet till den alternativa skolan som har rätt till platsen på den önskade skolan.

På exemplet här nedan är det elev 1 som har rätt till platsen på den önskade skolan.

relativ närhet

Den relativa närheten för elev 1: 850-700=150 meter.

Den relativa närheten för elev 2: 600-500=100 meter. 

Har du frågor?

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifterna till våra kommunala grundskolor här. 

Har du frågor om e-tjänsten kan du mejla eller chatta med oss.

Skicka ett tips om sidan till någon