Skolval till förskoleklass

Det fria skolvalet gör att alla har rätt att söka till de skolor de vill.

Skolvalet 2019 görs via en e-tjänst. Den öppnas den 15 januari och stänger den 1 februari. Om du har ett barn som ska börja i förskoleklass hösten 2019 ska du önska skola till ditt barn. Genom att delta i skolvalet ökar chanserna för att ditt barn får den skola ni önskar. 

Från hösten 2018 är det skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år. Det betyder att alla som fyllt eller fyller 6 år måste gå i skolan. 

Information om skolvalet skickas ut till alla berörda vårdnadshavare i mitten av januari. Det skickas ut till den e-postadress du fyllt i under dina kontaktuppgifter. Om du inte fyllt i e-postadress skickas den med vanlig post.

Uppdatera kontaktuppgifter

Inför skolvalet, och även annars, är det viktigt att du kontrollerar att dina kontaktuppgifter stämmer. Det gör du genom att logga in som vårdnadshavare på Lärknuten och klicka dig vidare till den e-tjänst som är aktuell för ditt barn. Välj sedan "Mina kontaktuppgifter" en bit ner på sidan.