Skolskjuts grundskolan

Elever inom grundskola och förskoleklass som har rätt till skolskjuts enligt tillämpningsreglerna får skjuts till och från skolan. 

Tillämpningsregler skolskjuts

Ansök om skolskjuts

Inför varje nytt läsår måste alla elever som önskar skolskjuts ansöka om skolskjuts. Bara elever som uppfyller för att få skolskjuts blir beviljade skolskjuts. Vi behöver ha din ansökan senast den 10 april. 

 Ansök om skolskjuts

Du kan också ansöka genom att logga in i skolportalen Lärknuten.

Avstånd för att ha rätt till skolskjuts

För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan vara:

  • 3 kilometer för elever i förskoleklass till och med skolår 3
  • 4 kilometer för elever i skolår 4-9.

Rätten till skolskjuts bedöms enligt praxis från den adress där eleven är folkbokförd.

Val av annan skola inom kommunen

I tillämpningsreglerna står det så här:

Kommunen är enligt skollagen (kapitel 4 paragraf 7) inte skyldig att ordna skolskjuts för elev från skolår F-9 som väljer att gå i en annan kommunal grundskola än den eleven normalt skulle placeras i om det inte kan ske utan att organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår.

Kommunen behöver alltså inte ordna skolskjuts för elev som väljer att gå i en annan kommunal grundskola än den eleven normalt tillhör. Kommunen kan göra undantag. Det får i så fall inte kosta mer för kommunen eller göra så att kommunen behöver ändra sin organisation av skolskjutsar. Vårdnadshavaren får då ansöka om skolskjuts. Kommunen gör sedan en utredning och beslutar om eleven får skolskjuts eller inte.

Friskola

Elever som går i fristående skola kan bli beviljade skolskjuts om det inte kostar kommunen något extra. Samma regler gäller som för att bevilja skolskjuts vid val av annan kommunal skola än hemskolan. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 april.

Elever med växelvis boende

En elev som bor halva tiden hos den ena föräldern och halva tiden hos den andra, har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarna. Förutsättningen är att:

  • avståndsreglerna ska vara uppfyllda
  • båda vårdnadshavarna ska vara bosatta i Katrineholms kommun.

Rätten till skolskjuts bedöms enligt praxis från den adress där eleven är folkbokförd.

För elever i förskoleklass eller skolår 1-9, gäller även kravet att eleven ska gå i hemskolan för det upptagningsområde där eleven är folkbokförd och vårdnadshavaren bor. Se även rubriken Val av annan skola inom kommunen. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 april.

Särskilda skäl

En elev som har särskilda skäl kan få skolskjuts även om reglerna för avstånd inte uppfylls. Ett sådant skäl kan exempelis vara att skolvägen är trafikfarlig. Ansökan görs för ett skolår i taget. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 april.

Skolskjuts i mån av plats

Om det finns ledig plats kan elever följa med i mån av plats endast upphandlad skolskjuts (ej linjetrafik) även om de inte har rätt till det enligt avståndsreglerna.

För att kommunen ska bevilja skolskjuts i mån av plats, krävs att detta inte medför några negativa ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för kommunen, enligt skollagen. Detta betyder att det inte får kosta mer för kommunen. Det får inte heller innebära att kommunen behöver ändra sin organisation av skolskjutsar. Beslut meddelas tidigast 15 september.

Fritidshem

Skolskjuts gäller till och från skolan, inte till och från fritidshem.

Har du frågor om skolskjuts?

Kontakta Lotta Öhrman (samordnare skolskjuts) på telefon 0150-572 69 eller e-post anncharlotte.ohrman@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Skolskjutshandläggare
Telefon: 0150-572 69
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*