Näst bäst i Sverige

Pojke i fjortonårsåldern med vit rock, som arbetar med en modell av framtidens stadI våras kom Södra skolans åttondeklassare på andra plats i den rikstäckande tävlingen Future City. Tävlingen går ut på att bygga en modell för framtidens stad, en uppgift som kräver kreativitet, lagarbete och god problemlösningsförmåga.

På Södra skolans NO-profil får eleverna fördjupa sig i de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi. Ett av projekten åttondeklassarna arbetar med är Future City, en ämnesöverskridande tävling där skola och näringsliv möts för att bygga framtidens stad.

Tävlingen Future City består av tre delmoment som involveras i undervisningen under ett helt läsår. I det första momentet arbetar eleverna i mindre grupper och skapar en digital design av sin stad i dataspelet Sim City. Huvuduppgiften är att göra stadens invånare nöjda genom att skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling. Eleverna bygger upp sin stad med bland annat hus, vägar, skolor, industrier och ser till att invånarna har tillgång till vatten, el, sophantering, jobb, utbildning och att luft och vatten inte förorenas. När designen är klar bygger eleverna tillsammans en modell av sin framtidsstad.

Det tredje momentet är att presentera staden både muntligt och skriftligt. Den skriftliga delen består av en uppsats om sin stad och en uppsats om årets tema. De bidrag som går till final får även presentera stadens design och funktionalitet muntligt inför tävlingsjuryn.

Södra skolans åttondeklassare kammade hem andra pris i årets tävling med sin modell Old Holm på temat effektivt resursutnyttjande. De vann även pris för bästa rörliga del och bästa transportsystem. Tävlingen är ett bra sätt att omsätta elevernas teoretiska kunskaper till praktik. Eleverna är positiva till undervisningsformen och får en bättre helhetsbild av alla pusselbitar som krävs för att skapa en välfungerande stad.

Bilden: Alexander Ljungman, Södra skolan, årskurs 8.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*