Modern mattepedagogik på Valla skola

Pojke i skolan som räknar mattePraktisk matte är en undervisningsform där eleverna får jobba med kreativa lösningar av olika matematiska problem. Skolan har under en tid byggt upp en matteverkstad som komplement till den övriga matematikundervisningen.

Praktisk matematik är ett återkommande moment på schemat för mellanstadieeleverna på Valla skola. Alla lärare har genomgått en kompetensutveckling om hur man på bästa sätt kan tillämpa praktiska uppgifter i sin matteundervisning. Man har även inrättat ett speciellt matterum, där eleverna får använda olika praktiska material som till exempel geometriska figurer.

Syftet med undervisningen är att förenkla inlärningsprocessen genom att låta eleverna själva laborera och klura ut lösningar på sina uppgifter. Barnen får till exempel räkna ut omkrets och vinklar på olika föremål. Resultaten redovisas i klassen för att alla ska få ta del av varandras sätt att lösa både lätta och knepiga uppgifter.

De praktiska mattelektionerna genomförs inte enbart i det nya matterummet. Det kan även ske till exempel utomhus. Uppgiften kan då vara att mäta vinklar på fönster eller uppskatta längder på olika föremål.

Undervisningsformen ger positiva resultat. Barnen har lättare att förstå matematiken och utveckla sitt logiska tänkande när de får arbeta praktiskt som komplement till övriga undervisningen.

Bilden. Carlos El Hajj, Valla skola, årskurs 4.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*