Lustfylld matematik på Östra skolan

Flicka i skolår 1 som sitter på golvet och jobbar med mattePå Östra skolan arbetar man med en ny spännande undervisningsform i matematik där eleverna redan i lågstadiet uppmuntras hitta kreativa och spännande lösningar på olika matematiska uppgifter.

Östra skolan är en enparallellig skola med förskoleklass upp till årskurs 6. Här arbetar man aktivt för att stimulera och väcka elevernas intresse för matematik. På de praktiska mattelektionerna får eleverna arbeta med hela kroppen för att lösa olika typer av uppgifter. För de allra yngsta barnen använder man till exempel en räknematta där barn och lärare går igenom talen tillsammans, man formar siffror med hjälp av kroppen och lär sig ordningstal genom att hoppa hage. Barnen får även spela tärningsspel, kortspel och leka affär.

Lågstadieeleverna arbetar mycket med konkreta material som pengar, plastdjur, knappar och olika former, vilket gör undervisningen roligare och enklare för alla att ta till sig. Barnen får bygga och konstruera figurer med till exempel lego och kaplastavar. De får även lära sig se och bygga olika mönster.

Många av de praktiska lektionerna genomförs utomhus, där eleverna får träna på bland annat lägesbegrepp, antalsuppfattning och avståndsbedömning. Även på idrottslektionerna integreras olika typer av matteuppgifter i sporter och lekar.

Den praktiska matten är mycket uppskattad av eleverna på Östra skolan. Skolans lärare märker stor skillnad avseende barnens förmåga att ta till sig matematik sedan den nya metoden infördes. Barnen är delaktiga i undervisningen på ett helt annat sätt och är hela tiden nyfikna och intresserade av att lära sig mer.

Bilden: Tuva Holm, Östra skolan, årskurs 1.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*