Betyg och bedömning -grundskola åk 7-9

I de här kompetenskonferenserna jobbar vi praktiskt med både formativ och summativ bedömning. Vi övar på olika elevarbeten. Vi läser och diskuterar de allmänna råden om betyg och bedömning. Välja ett ämne i listan här under. Obs du kan endast välja ett ämne!

Skicka ett tips om sidan till någon