Kompetenskonferenser för bildningsförvaltningen

Samordnade kompetenskonferenser 2015-2016 för dig som pedagog inom Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun

Träffarna bygger på kollegialt lärande. Vi möts, samtalar och arbetar tillsammans. Du deltar och bidrar med din erfarenhet och ditt kunnande i diskussionerna och gruppens arbete. Visst förberedelsearbete kommer att förekomma. Det kan innebära att du inför träffarna ska läsa någon artikel, se något videoklipp eller ta del av forskning. I flera av spåren kommer du mellan träffarna, i din undervisning på skolan, få öva på metoder du lär dig.

Varje kompetenskonferens består av tre träffar:

  • 17 november 2015, kl. 15-17
  • 26 januari 2016, kl. 15-17
  • 10 maj 2016, kl. 15-17

Observera att du endast kan anmäla dig till en kompetenskonferens som består av tre träffar!

Senast onsdag 28 oktober 2015 måste du ha gjort din ansökan. Om fler ansöker till en konferens än det finns platser kommer några att senare få göra ett andra val bland de kompetenskonferenser med lediga platser.

Dessa kompetenskonferenser kan du söka till:

Skicka ett tips om sidan till någon

Frågor om innehåll

Cecilia Henriksson på bildningsförvaltningen
Telefon 0150-572 39
E-post: cecilia.henriksson@katrineholm.se

Ansökan

Du ansöker till en kompetenskonferens med flera träffar. Detta gör du genom Viadidakts system ViaCompetence. Många har redan ett användarkonto (användarnamn är ditt personnummer och lösenord kan själv ha valt). Om du inte redan har ett konto måste du skapa ett. Det går att göra efter du klickat på knappen "Ansök" på den kompetenskonferens du vill söka till. Har du glömt ditt lösenord kan du skicka efter det.
Vänd dig till någon av nedanstående om du behöver hjälp.

Frågor om ansökningsförfarande

Mari Johansson på Viadidakt
Telefon 0150-574 41
E-post mari.johansson@viadidakt.se

Johan Nygren på Viadidakt
Telefon 0150-578 99
E-post johan.nygren@viadidakt.se

Robert Davidsson på Viadidakt
Telefon 0150-569 67
E-post robert.davidsson@viadidakt.se


 

Listning av samtliga valbara kompetenskonferenser