#jagmed

Mellan 2015 och 2018 har Katrineholms kommun deltagit i projektet #jagmed, som drivs med projektmedel från Europeiska Socialfonden.

#jagmed är ett EU-projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) som pågår fram till sista december 2018 i ett 30-tal kommuner i fem regioner i Mellansverige; Östergötland, Uppsala, Örebro, Västmanland och Sörmland. I Sörmland finns två delprojekt, Nyköping/Oxelösund och Katrineholm.

Det övergripande målet för #jagmed är att öka andelen elever som slutar gymnasiet med fullständiga betyg. Under projekttiden har vi studerat övergångar mellan skolor och skolformer, arbetat med förebyggande åtgärder samt fortbildning, rådgivning och föreläsningar till berörd skol- och projektpersonal.

I delprojekt Katrineholm har målgruppen varit ungdomar i åldern 15 – 20 år som är elever i åk 9 upp till åk 3 på gymnasiet och bedöms ligga i riskzonen för att inte påbörja eller fullfölja gymnasiet. Vi har arbetat individanpassat och coachande med att stötta, motivera, stärka självförtroende, arbetat med ungdomars hälsa med mera.

Vi har också studerat metoder och arbetssätt i den egna kommunen och i andra kommuner samt i projekt riktade till målgruppen. Till projektet har funnits en lokal ledningsgrupp och ett samverkansteam kopplat.

Under hela projekttiden har #jag arbetat medvetet med jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering.

Följ arbetet på projektbloggen här.

Kontakt

Inger Christensen
Projektledare #jagmed i Katrineholm 
Telefon: 0725-48 64 37 
E-post: inger.christensen@katrineholm.se 

Elevcoach
Cecilia Brunosson
cecilia.brunosson@katrineholm.se 
0730-83 30 83

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*