Projekt

På den här sidan kan du läsa om några av de projekt som pågår inom bildningsförvaltningens olika verksamheter. Från förskola till gymnasium.

 • Byggnytt

 • Vår digitala resa

 • #jagmed

  Mellan 2015 och 2018 deltar Katrineholms kommun i projektet #jagmed, som drivs med projektmedel från Europeiska Socialfonden. Målet är att sänka andelen avhopp och andelen som slutar gymnasiet med ofullständiga betyg.
 • Kompetenskonferenser för bildningsförvaltningen

  Samordnade kompetenskonferenser 2015-2016 för dig som pedagog inom Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun. Sök en konferens bestående av tre träffar senast 28 oktober 2015.
 • Ny skolplan

  Våren 2016 fastslog bildningsnämnden Katrineholms nya skolplan som ska gälla fram till och med 2019.
 • Skapande skola

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*