Projekt

På den här sidan kan du läsa om några av de projekt som pågår inom bildningsförvaltningens olika verksamheter. Från förskola till gymnasium.

  • Byggnytt

    Just nu planerar vi för flera nya förskolor och skolor, bland annat en helt ny F-6-skola och en 7-9-skola.
  • #jagmed

    Mellan 2015 och 2018 deltar Katrineholms kommun i projektet #jagmed, som drivs med projektmedel från Europeiska Socialfonden. Målet är att sänka andelen avhopp och andelen som slutar gymnasiet med ofullständiga betyg.
  • Skapande skola

    Skapande skola är en satsning för att långsiktigt integrera kulturen som en del av lärandet. Regeringen avsätter genom Kulturrådet årligen pengar på samverkan mellan grundskola och kulturliv.
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*