14 oktober 2014

A Non Smoking Generations föreläsning "Tobaksbarn - 50 kr och barnarbete på köpet"

Ylva och Louise från A Non Smoking Generation har nu träffat alla våra elever i åk 9 + åk 1-3 på gymnasiet. Genom den starka föreläsningen "Tobaksbarn - 50 kronor och barnarbete på köpet" har de gett våra ungdomar en värdefull inblick i den omänskliga och cyniska tobaksindustrin som inte skyr några medel i sin jakt på att vinstmaximera. Två gripande filmer gjorde det tydligt vilka förskräckliga förhållanden "tobaksbarnen" och deras familjer lever under på plantagerna runtom i världen.

Några fakta

 • En person i familjen är anställd, men hela familjen arbetar.
 • Årslön cirka 800 kronor.
 • En halv miljon barn jobbar på tobaksplantager.
 • Skog och regnskog motsvarande 300 000 fotbollsplaner skövlas varje år för att ge plats åt tobaksodling.
 • 80 procent av alla rökare finns i U-länder. En anledning kan vara att det där är helt lagligt att rikta marknadsföring av tobaksprodukter till unga. 
 • Den aggressiva marknadsföringen går till stor del ut på att tobaksbolagen sponsrar förebilder, idoler, konserter, evenemang och bjuder på gratisprodukter. Den säljer in bilden av att man för att bli lycklig, framgångsrik och verka mer välbärgad än man är, ska köpa och konsumera tobaksprodukter.
 • Tobaksprodukter som säljs in till unga är ofta smaksatta med menthol som bedövar halsen och innehåller kakao hjälper kroppen att ta upp nikotinet snabbt - allt för att unga ska bli så beroende som möjligt på kort tid.
 • Green Tobacco sickness drabbar många som hanterar tobaksblad utan skyddskläder: akut tillstånd med kramper, blodtryckssvängningar, muskelsvaghet, huvudvärk, illamående och andningssvårigheter.
 • Gifterna som tobaksbolagen tvingar odlarna att använda ger barn och vuxna svåra psykiska och fysiska sjukdomar, sterilitet och många tar livet av sig för att de inte ser någon väg ut ur sitt elände.
 • Många tobaksodlare är livegna, äger inte marken de odlar på, lever under slavlika förhållanden och är tvungna att ta stora lån som de aldrig kan betala tillbaka.
 • Det är inte ovanligt att barn kidnappas för att jobba på plantage och sen även utnyttjas sexuellt.

Några filmklipp från föreläsningen
(som även vuxna har stor behållning av att titta på)

1: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VyA37GY-NBg

2: http://www.youtube.com/watch?v=-tZqs1ZmKUk&feature=player_embedded

3: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SkPmkXOUD2o

4: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zn50Uj6MUtk

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*