Plan för mottagande av nyanlända barn

Det första mötet med förskola och förskoleklass är betydelsefullt. De nyanlända har olika erfarenheter med sig, några barn kommer från miljöer som är lik den svenska, några har ryckts upp ur sin hemmiljö och de kan bära på sorg, saknad och traumatiska upplevelser.

Skälen till att de kommer till Sverige kan också skifta, men oavsett bakgrund är målet att alla barn, ungdomar och föräldrar ska känna sig väl mottagna och respekterade när de flyttat till Katrineholms kommun.

Syftet med planen är att ge vägledning åt personal i Katrineholms kommun, så att nyanlända barn och deras föräldrar/vårdnadshavare får en trygg start på tiden i förskola och förskoleklass.

Plan för mottagande av nyanlända barn i förskola och förskoleklass

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*