Plan för introduktion och mentorskap

Introduktionsperioden är en lagstadgad rättighet för den som är nyutexaminerad lärare/förskollärare och har fått en anställning som i huvudsak motsvarar behörigheten.

I Katrineholms kommun finns en plan för introduktion och mentorskap i förskolor och skolor.

Klicka här för att öppna Plan för introduktion och mentorskap.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*