Plan för VFU i förskolor och skolor

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ska tillsammans med den universitetsförlagda delen bilda en helhet. VFU är av central betydelse för att studenten ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen. Målet är därför att studenten får en relevant och kvalificerad utbildning på fältet med stöd av legitimerade och skickliga förskollärare/lärare. Den verksamhetsförlagda utbildningen gynnar i bästa fall både studentens och den mottagande förskolans/skolans utveckling.

Klicka här för att öppna Plan för VFU i förskolor och skolor

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*