Mobbning och likabehandling

Förskola, grundskola och gymnasieskola ska utgöra trygga miljöer för alla barn och elever och bedriva ett aktivt arbete för att förhindra och motverka alla former av kränkande behandling.

Kontakta förskolan eller skolan direkt vid frågor om mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

Lagstadgad rättighet

Det är en lagstadgad rättighet för barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola att inte bli diskriminerade, kränkta eller diskriminerade. Ansvaret för att motverka kränkande behandling regleras i skollagen och diskrimineringslagen.

Likabehandlingsplaner

Varje förskola och skola i Katrineholms kommun upprättar en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen. Den är också är en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Enheternas olika likabehandlingsplaner finns publicerade på respektive enhets webbplats:
Förskolornas webbplats
Skolornas webbplatser

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om värdegrundsfrågor, likabehandling, kränkande behandling och mobbning. På Skolverkets webbplats finns också länkar till lagtexterna. 

På Skolinspektionens webbplats hittar du bland annat information om Barn- och elevombudet (BEO)

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*