Handlingsplan för språkutveckling

Språkutvecklingsplanen  är  framtagen  av  en  grupp  bestående  av  språkutvecklare,  lärare,logoped, specialpedagog och förskollärare verksamma i Katrineholms kommun.

Tanken är att planen, som vilar på aktuella styrdokument och vetenskaplig grund, ska vara ett stöd i det dagliga arbetet för alla som arbetar med barn och ungdomar inom förskola och skola. Planen gäller arbetet med alla barn/elever oavsett modersmål, men då det finns ett behov av extra stöd kring flerspråkiga barn/elever har den delen fått ett större utrymme.

Hur undervisningen konkret ska genomföras är upp till respektive lärare att utforma i samverkan med elever och arbetslag.  

Språkutvecklingsplanen  ska  vara  ett  levande  dokument  och  revideras  därför regelbundet.

Handlingsplan för språkutveckling

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*