Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och elever inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Försäkringen gäller under verksamhetstid (skoltid) samt under färd till och från förskolan eller skolan.

Läs mer om innehållet i olycksfallsförsäkringen via länken Försäkringsbesked till höger.

Åtgärder vid skada:

 • Sök läkare eller tandläkare
 • Anmäl skadan till Länsförsäkringar Södermanland, telefon 0155-48 40 00 eller per e-post kosk@lfs.se. Vår olycksfallsförsäkring har försäkringsnummer 59414. 
 • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
 • Tänk på att alla taxiresor till/från skola, etc. ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Länsförsäkringar innan resan påbörjas.

Uppgifter att ange vid e-postanmälan

Om skadeanmälan görs via e-post rekommenderas att följande uppgifter inkluderas i anmälan.

 • Skadelidandes namn, adress och telefonnummer samt personnummer ÅÅMMDD-XXXX
 • Skolans namn samt årskurs (motsvarande), Katrineholms kommun (försäkringsnummer 59414)
 • Ange datum för olyckan samt om det skedde  på väg till eller från skolan eller under skoltid-/verksamhetstid
 • Beskrivning av olyckshändelsen; ange plats, händelseförlopp, uppkomna skador samt övriga omständigheter
 • När anlitades läkare/tandläkare (datum och vårdställe)
 • Finns privat sjuk- eller olycksfallsförsäkring utöver denna kollektiva olycksfallsförsäkring; i så fall ange försäkringsbolag och försäkringsnummer
 • Till vem ska ersättning betalas; namn och adress samt bankkontonummer

Vill du ha mer information?

Kontakta Peter Henriksson på telefonnummer 0150-570 01 eller skicka ett mail till Peter.Henriksson3@katrineholm.se

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Försäkringshandläggare
Telefon: 0150-570 01
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*