Kvalitetsredovisningar

Kvalitetsredovisningarna är en del av uppföljningen och utvärderingen inom förskolan, grundskolan, fritidshemmen och gymnasieskolan.

Förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolorna  tar varje år fram kvalitetsredovisningar som en del i arbetet med uppföljning och utvärdering.

Kvalitetsredovisningarna bedömer hur målen uppnåtts och vilka åtgärder som behöver göras om målen inte uppnåtts.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information