Kvalitet och utveckling

Inom utbildningsverksamheterna pågår ett ständigt utvecklings- och kvalitetsarbete som är kopplade till de nationella målen för skola och utbildning.

Kvalitetsredovisningar

En del i kvalitetsarbetet är de kvalitetsredovisningar som upprättas i kommunen varje år. Kvalitetsredovisningarna utgör ett verktyg för ett effektivt och systematiskt kvalitetsarbete inom utbildningsverksamheterna, som är:

  • förskola
  • grundskola
  • fritidshem
  • gymnasieskola
  • kulturskola och
  • vuxenutbildning.

Mer information om kvalitetsarbetet i förskola, grundskola och gymnasieskola hittar du under rubriken Vårt kvalitetsarbete.

Du kan läsa mer om kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen på Viadidakts webbplats via länken till höger. I kvalitetsredovisningen för vuxenutbildningen ingår även verksamhetsområdena integration och arbetsmarknad.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*