Inför årskurs 7

Inför höstterminen 2019 förändras processen för elever som inom grundskolan i Katrineholms kommun slutar årskurs 6 och ska börja årskurs 7.

Profilvalen till Järvenskolorna Tallås och Södra försvinner och istället tas eleverna emot till de båda enheterna baserat på upptagningsområde och tidigare skolplacering.

Musikklasserna finns på både Tallås och Södra. Till musikklasserna görs särskilda ansökningar via blankett.

Bakgrunden till förändringen är regeringens beslut om justeringar i timplanen för grundskolan. De ska börja gälla 1 juli 2019 och ger kommunerna i uppdrag att lägga till mer matematik och idrott och hälsa, på bekostnad av Elevens val.

Som en följd av detta förläggs de kvarvarande timmarna av Elevens val till årskurserna 8 och 9.

 

Så här placeras du utifrån tidigare skola

  • Järvenskolan Södra: Sandbäcksskolan, Nyhemsskolan, Bie skola, Julita skola och Strångsjö skola
  • Järvenskolan Tallås: Skogsborgsskolan, Östra skolan, Västra skolan, Sköldinge skola, Valla skola, Forssjö skola och Björkviks skola


Så söker du till musikklasserna på Tallås och Södra

Ansökan sker via en pappersblankett varpå en antagningsprocess tar vid.
En informationsträff för intresserade elever och vårdnadshavare hålls i Tallåsaulan den 17 december kl 18:30. Musiklärarna på Tallås och Södra finns på plats och berättar då mer om upplägget. 

Om du inte är folkbokförd i kommunen

För elever som inte är folkbokförda i kommunen görs en ansökan i e-tjänst för ansökan om skolgång.

Öppet hus

Under vårterminens senare skede välkomnas elever till den nya skolan inför starten av årskurs 7. Då finns också möjligheter för föräldrar att komma på besök. 

Skolskjuts

Elever inom grundskola och förskoleklass som har rätt till skolskjuts enligt tillämpningsreglerna får skjuts till och från skolan. Läs mer om reglerna för skolskjuts.

 

Frågor och svar

Varför kan jag inte längre söka de tidigare profilerna?

- Efter regeringens beslut om att föra in mer matematik och idrott och hälsa i grundskolans timplan så förändras förutsättningarna. Elevernas undervisningstid ska inte utökas utan denna tid tas istället från ämnet Elevens val, som har utgjort grunden för profilerna på Tallås och Södra. 

Varför kan man inte längre välja mellan Tallås och Södra?

- Då profilerna på de båda skolenheterna försvinner så finns inte längre något val att göra. 

Vad styr vilken av enheterna Tallås eller Södra jag placeras på?

- Det styrs genom de sedan tidigare politiskt beslutade upptagningsområdena (se ovan). 

Hur fungerar Elevens val i årskurserna 8 och 9?

- Inför årskurs 8 gör eleverna sitt val inför ämnet Elevens val. Beslut som vilka alternativ som erbjuds fattas av rektor i ett senare skede. 

Ska jag inte välja språk inför 7:an?

- Nej, det valet har redan gjorts inför årskurs 6. Valet man gjort då gäller även in på högstadiet. 

 

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta Järvenskolans rektorer:

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*