Områdesråd

I för- och grundskolan ska det finnas områdesråd. Områdesrådet består av en kontaktpolitiker från bildningsnämnden, valda representanter för elever, föräldrar och personal.

Antalet ledamöter och sammansättning kan variera utifrån områdets behov. Ordförande utses inom områdesrådet. Förskolechef/rektor är sammankallande och föredragande. Områdesråden ska utarbeta en egen målsättning som utvärderas årligen.

Utgångspunkt för arbetet ska bland annat vara de nationella och kommunala styrdokumenten. Skolans val och elevens val ska diskuteras.

Områdesrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år.

Sammanträdesprotokoll eller minnesanteckningar ska efter varje sammanträdeskickas in till bildningsförvaltningen.

Riktlinjer för områdesråd

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*