Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamhet

Riktlinjerna beskriver de villkor och rutiner som gäller för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg som bedrivs av enskilda. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*