Förstelärare

Försteläraren har ett stärkt uppdrag med ökade krav på att följa med i skolforskning, att utveckla egen och kollegors undervisning samt att sprida kunskap. I uppdraget som förstalärare ingår att vara en förebild för kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka för undervisning i enlighet med kommunens utvecklingsarbete.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*