Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig, avgiftsfri verksamhet för barn som är 6 år. Verksamheten finns i grundskolornas lokaler.

Till läsåret 2018/2019 kommer förskoleklass att vara obligatorisk.

Kontaktuppgifter till Katrineholms skolor.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*