Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig, avgiftsfri verksamhet för barn som är 6 år. Verksamheten finns i grundskolornas lokaler.

På vårterminen samma år som ditt barn fyller 6 år får du som vårdnadshavare ett brev med information om hur du gör för att ansöka om plats i förskoleklass. 

För att göra en anmälan till förskoleklass kan du också att kontakta den aktuella skolan. Kontaktuppgifter till Katrineholms skolor.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*