Tillbaka Lättläst

Elevhälsans medicinska insatser

Vad gör skol-sköterskan?

Du kan få hjälp av skol-sköterskan
när du har gjort dig illa
eller har ett problem.

Hälsosamtal

Skolsköterskan pratar
med alla elever i

  • förskoleklass
  • skolår 2
  • skolår 4
  • skolår 7.

Det kallas för hälsosamtal.

Skolsköterskan pratar
med barnen och ungdomarna
om hur de mår
och om vad de kan göra
för att må bra.

Det är bra
om föräldrarna
följer med barnen
i förskoleklassen
till hälsosamtalet
hos skol-sköterskan.

Vaccinationer

Skol-sköterskan vaccinerar barnen.

Vad gör skol-läkaren?

Skol-läkaren arbetar
till-sammans med
skol-sköterskan.

Skol-läkaren arbetar
med elevernas hälsa
och deras problem i skolan.

Prata med skol-sköterskan
om du vill träffa skol-läkaren.

Samarbete

Skol-sköterska
skol-läkare
skolans personal
och sjukvården
samarbetar.

Det är föräldrar och elever
som bestämmer
om de får samarbeta.

Kontakta skol-sköterskan

Du som är elev
ska prata med skol-sköterskan
på din skola.

Dina föräldrar
kan ringa
till skol-sköterskan.


Klicka på länken
Kontakta skolhälsovården.

Där hittar du telefon-nummer
till skol-sköterskan
på din skola. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Elevhälsan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 05
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Elevhälsan
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Kontakta skolhälsovården