Skoldatatek

Bild på dator, foto: Carina AnderssonSkoldatateket vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd. Fokus ligger främst på ADHD-problematik och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Skoldatatekets syfte

Skoldatatekets syfte är att:

 • vara en naturlig del i kommunens elevstöd
 • medverka till att stimulera och utveckla lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande
 • ge skolpersonal en fördjupad kompetens i hur man med hjälp av informationsteknik (IT) kan stimulera lärandet för elever i behov av särskilt stöd.
 • ge skolpersonal fördjupad kompetens i hur digitala lärverktyg kan användas som ett kompenserande hjälpmedel.
 • erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp.
 • utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet.
 • samverka med berörda intresseorganisationer och föräldrar.
 • samverka med Specialpedagogiska skolmyndigheten och med landstingens hjälpmedelverksamhet vid behov.

Vid skoldatateket erbjuds personal:

 • visning och provning av alternativa verktyg och pedagogisk programvara
 • utbildning på alternativa verktyg och pedagogisk programvara
 • teknisk och pedagogisk support.

Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi erbjuds lån av alternativa verktyg för att kompensera funktionshinder i det vardagliga lärandet.

Skicka ett tips om sidan till någon
Elevhälsan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 05
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Elevhälsan
* = Obligatorisk uppgift
*